Odblokowanie statku Bombardier Padewakang: Rozwikłanie tajemnic Skull and Bones

Wprowadzenie do Skull and Bones Bombardier Padewakang Ship

Wśród floty statków morskich dostępnych w grze Skull and Bones szczególnie cenny jest statek Bombardier Padewakang poziomu 5. Statek ten jest szczególnie przydatny podczas wykonywania bardziej zaawansowanych misji i zadań. Odblokowanie tego imponującego statku wymaga jednak pewnego poświęcenia i wysiłku. Zdobycie planu statku Bombardier Padewakang, znalezionego w Telok Penjarah, słynnym mieście w Indiach Wschodnich, ma kluczowe znaczenie dla tego procesu.

Lokalizacja i pozyskanie planu statku Bombardier Padewakang

Telok Penjarah, twoja druga baza dowodzenia po Saint-Anne w Skull and Bones, jest miejscem, do którego powinieneś się udać, jeśli polujesz na plan statku. Istnieją zasadniczo dwa sposoby na zdobycie planu, choć różnią się one poziomem łatwości i kosztów.

  • Jedną z najprostszych metod jest zakupienie go od stoczniowca z Indii Wschodnich w Telok Penjarah. Do tego obszaru można dotrzeć, wykonując zadania na czarnym rynku lub żeglując, gdy potrzebny jest statek 5 poziomu.
  • Alternatywnie, gra sugeruje, że plan można również zdobyć jako nagrodę za wykonanie różnych kontraktów w Indiach Wschodnich. Warto jednak zauważyć, że jak dotąd nie widziałem tej nagrody w żadnym kontrakcie. Co więcej, większość kontraktów w tym obszarze ma poziom 5 lub wyższy, a do ich ukończenia wymagany jest statek Bombardier Padewakang.

Pozyskiwanie materiałów do stworzenia statku Bombardier Padewakang

Po zdobyciu planu statku Bombardier Padewakang, będziesz potrzebować określonych materiałów, aby zbudować swój statek. Zasoby te obejmują deski z drewna żelaznego, wlewki stali, szelak, surową saletrę i 2880 sztuk srebra.

  • Drewno żelazne i stal, zaznaczone na mapie, można przekształcić w deski/wlewki w rafinerii w Telok Penjarah lub Saint-Anne.
  • Zdobycie szelaku i saletry surowej jest nieco trudniejsze. Szelak można znaleźć, plądrując bazy w Indiach Wschodnich, a saletrę można zdobyć, zatapiając statki na określonych szlakach handlowych w Indiach Wschodnich.

Wszystkie te zasoby można śledzić w Kodeksie w menu Wiedza > Kodeks. Narzędzie to precyzyjnie wskazuje, gdzie zlokalizować określone zasoby i odpowiadające im szlaki handlowe. Szelak i surowa saletra należą do materiałów specjalistycznych, podczas gdy wlewki stali i deski z drewna żelaznego są zgrupowane jako materiały rafinowane.

Źródło obrazu: www.escapistmagazine.com