Zmaksymalizuj Lumbering z najlepszymi kumplami w Palworld

Opanowanie Lumberingu w Palworld z najlepszymi kumplami

W Palworld twoje cele wykraczają poza zwykłe łapanie kumpli. Budowanie baz stanowi znaczną część rozgrywki, a większość z tych struktur wykorzystuje drewno jako podstawowy materiał. Jednym z najskuteczniejszych sposobów pozyskiwania drewna jest założenie miejsca wyrębu i przydzielenie kumpli do ścinania drzew. Jednak nie każdy kumpel jest mistrzem drewna. Oto nasze rekomendacje dotyczące najlepszych zwierzaków do pracy w tartaku na wczesnych i późniejszych etapach gry.

Zrozumienie przydatności pracy drwala w Palworld

Każdy kumpel może pochwalić się innymi zdolnościami, jeśli chodzi o drwalnictwo. Skuteczność ich umiejętności ścinania drewna jest określana przez ich przydatność do pracy w tartaku, która waha się na trzech poziomach. Eksperci tartacznictwa na wyższych poziomach mogą wykonywać swoje obowiązki w rekordowym czasie. Należy jednak pamiętać, że nie wszyscy elitarni kumple drwali są dostępni od samego początku gry.

Najlepsi kumple do drwalowania we wczesnej fazie gry w Palworld

Na początku gry najlepsi drwale mogą być poza zasięgiem. Dlatego też musisz polegać na niskopoziomowych zwierzakach o średniej biegłości w tej dziedzinie. Popularne zwierzaki, które można znaleźć na wczesnym etapie gry i które skutecznie pomagają w zadaniach drwalskich, to Tanzee i Lifmunk. Ze względu na ich łatwiejszą dostępność i umiarkowaną biegłość w pracy, zwierzaki te są świetnymi dodatkami na wczesnym etapie gry. W szczególności Tanzee jest doskonałym wyborem ze względu na jej różnorodne możliwości pracy.

Najlepsi kumple do pozyskiwania drewna w późnej fazie gry

W miarę postępów w grze odblokujesz dostęp do wysokopoziomowych kumpli drwali. Na późniejszych etapach do drwalowania najlepiej nadają się Bushi, Wumpo, Wumpo Botan i Warsect. Jednak oba warianty Wumpo wymagają znacznego spożycia żywności, co może być trudne do opanowania. Bushi jest idealną opcją, posiadającą Lumbering na poziomie 3 i minimalne zapotrzebowanie na jedzenie. Alternatywnie, Warsect, kolejny zdrewniały zwierzak na poziomie 3, jest również doskonałym wyborem.

Zwierzęta wyróżniające się w pracy drwala: Obszerna lista

Wiele zwierzaków w Palworld dobrze przystosowuje się do drwaloskoku. Oto ich szczegółowa lista wraz z odpowiednimi poziomami lumingu.

  • Poziom 1: Lifmunk, Tanzee, Arsox, Cawgnito, Robinquill, Robinquill Terra, Beegarde, Elizabee, Univolt, Pyrin, Pyrin Noct.
  • Poziom 2: Mossanda, Mossanda Lux, Eikthyrdeer, Eikthyrdeer Tera, Gorirat, Reindrix, Dinossom, Dinossom Lux, Verdash, Elphidran, Cryolinx, Blazehowl, Blazehowl Noct, Mammorest, Mammorest Cryst, Fenglope, Menasting, Grizzbolt, Paladius, Necromus.
  • Poziom 3: Bushi, Wumpo, Wumpo Botan, Warsect.

Źródło obrazu: cdn.akamai.steamstatic.com