Odkrywanie mechanizmów rzemiosła w Last Epoch: Przewodnik profesjonalisty

TL;DR

  • gra Last Epoch znana jest ze złożonego systemu rzemiosła obejmującego strategiczne zastosowanie run, glifów i innych przedmiotów. Jest to unikalne w porównaniu do większości gier RPG, w których crafting polega na ulepszaniu starego sprzętu.
  • ⚙️ Menu rzemiosła w Last Epoch można otworzyć za pomocą klawisza „F”, gdzie można zastosować modyfikatory w celu poprawy jakości sprzętu. Przedmioty mają różne rzadkości tworzące część ich „Potencjału kucia”, który jest kluczowy w rzemiośle, ponieważ określa, którymi przedmiotami można manipulować.
  • do tworzenia wymagane są odłamki, glify i runy, które zwykle można znaleźć ukryte w skrzyniach lub upuszczone przez moby w całej grze. Odpowiedni filtr łupów jest niezbędny do zebrania każdego upuszczonego przedmiotu.
  • odłamki przechowują afiksy lub modyfikatory do późniejszego zastosowania na sprzęcie, a udane ulepszenie dodaje poziom do afiksu. Afiks można ulepszyć do pięciu poziomów.
  • glify zapewniają dodatkowe umiejętności runom przedmiotów; każdy z czterech rodzajów glifów ma inne zdolności i może zwiększać atrybuty przedmiotów. Na przykład Glif Nadziei zapobiega wykorzystaniu 25% Potencjału Kucia.
  • runy mogą zmieniać naturę przedmiotów w Last Epoch, zapewniając im nowe funkcje. Istnieje osiem różnych rodzajów run z unikalnymi zdolnościami. Na przykład Runa Odkrycia wypełnia wszystkie puste miejsca na afiksy przedmiotu losowym afiksem (poziom 1).
  • afiksy to modyfikatory, które można ulepszać lub usuwać. Pojawiają się jako odłamki afiksów i mogą być stosowane do broni lub ekwipunku w celu ulepszenia. Afiksy można pogrupować w prefiksy i sufiksy, z których każdy ma specjalne efekty i są wyświetlane w Kuźni odpowiednio po lewej i prawej stronie.
  • rzemiosło w Last Epoch może wydawać się skomplikowane, ale zrozumienie jego złożoności może pomóc w tworzeniu ekwipunku postaci na najbardziej wymagające sesje gry.

Zrozumienie rzemiosła w grze Last Epoch

W grach, Last Epoch wyróżnia się skomplikowanym systemem craftingu. W przeciwieństwie do większości gier RPG, crafting w tej grze obejmuje coś więcej niż tylko ulepszanie starego sprzętu. Wpływa na strategiczne zastosowanie run, glifów i wielu innych enigmatycznych przedmiotów, aby uczynić swoją postać niepokonaną. Ten skomplikowany system może być zniechęcający dla początkujących graczy, ale dzięki odpowiedniemu przewodnikowi nawet najbardziej skomplikowane zadania można podzielić na zaskakująco łatwy do opanowania poziom.

Pierwsze kroki z craftingiem w Last Epoch

Po pierwsze, aby tworzyć w Last Epoch, klawisz „F” otwiera Kuźnię, a następnie menu tworzenia. Tutaj możesz zastosować modyfikatory, aby poprawić jakość swojego sprzętu. Każdy przedmiot w grze ma rzadkość, począwszy od standardowego, magicznego, rzadkiego, unikalnego, zestawu, świętego lub legendarnego. Każdy z nich stanowi część „potencjału kucia” przedmiotu. Zrozumienie potencjału kucia jest kluczowe dla tworzenia, ponieważ tylko przedmioty o wyższym potencjale kucia mogą być manipulowane, w przeciwieństwie do tych o niskim potencjale.

Aby zmodyfikować dowolny przedmiot, potrzebne będą odłamki, glify i runy z różnymi zaklęciami. Zasoby te można zazwyczaj znaleźć w ukrytych skrzyniach rozsianych po całej grze lub upuszczanych przez moby. Ponadto do zbierania każdego upuszczonego przedmiotu wymagany jest odpowiedni filtr łupów, aby uniknąć pominięcia rzadkich zasobów.

Jeśli zamierzasz wytwarzać przedmioty, pamiętaj o przeniesieniu ich z warsztatu do kuźni.

Zanurz się głębiej: Odłamki, glify i runy

Opanowanie korzystania z odłamków

  • Odłamki mogą przechowywać afiksy lub modyfikatory do późniejszego zastosowania na sprzęcie za pośrednictwem Kuźni. Jeśli afiks sprzętu został pomyślnie ulepszony, dodaje on poziom do afiksu. Maksymalnie pięć poziomów może ulepszyć afiks.

Więcej korzyści z glifów

Podobnie jak cechy wspierające, glify zapewniają dodatkowe umiejętności runom przedmiotów w Last Epoch. Istnieją cztery rodzaje glifów, każdy z innymi umiejętnościami. Na przykład, Glif Nadziei daje 25% szansy na to, że przedmiot nie zużyje żadnych forli> Glify zwiększają atrybuty przedmiotów, dodając dodatkowe umiejętności do afiksów. Oto cztery glify, których możesz użyć:

Nazwa glifu Opis
Glif Nadziei Zapobiega wykorzystaniu 25% potencjału kucia.
Glif Chaosu Zmienia losowy afiks na przedmiocie.
Glif Porządku Finalizuje afiksy, aby uniknąć ponownego losowania.
Glif Rozpaczy Pieczętuje wybrany afiks i pozwala przedmiotowi mieć pięć afiksów zamiast czterech. Potencjał kucia przedmiotów staje się 0 po tym użyciu.

Jak najlepiej wykorzystać runy

Charakter przedmiotów w Last Epoch można zmienić za pomocą run, nadając im zupełnie nowe funkcje. W grze dostępnych jest osiem różnych rodzajów run. Każdy typ runy ma unikalną zdolność. Na przykład Runa Odkrycia wypełnia wszystkie puste miejsca na afiksy przedmiotu losowym afiksem (poziom 1).

Dekodowanie afiksów

Afiksy to modyfikatory już istniejące na sprzęcie, które można ulepszyć lub usunąć w Ostatniej epoce. Są one dostępne jako odłamki afiksów, które można zastosować do wybranej broni lub ekwipunku w celu ulepszenia. Afiksy można podzielić na dwa rodzaje: Prefiksy obejmują statystyki obrażeń, stwory, mikstury i obronę przedmiotu, podczas gdy sufiksy składają się z efektów, takich jak wzmocnienia, dolegliwości, mana, zdrowie i odporność. Na przedmiocie w Kuźni, prefiksy pojawiają się po lewej stronie z dwoma slotami, podczas gdy sufiksy pojawiają się po prawej stronie z dwoma slotami.

Podsumowując, rozpoczęcie tworzenia w Last Epoch może początkowo wydawać się skomplikowane. Niemniej jednak, zwracając szczególną uwagę na te podziały mechanizmów gry, będziesz na najlepszej drodze do stworzenia najlepszej postaci na najbardziej wymagające sesje gry.

Źródło obrazu: gamesfuze.b-cdn.net